Productwetgeving Levensmiddelen (DPL)

In het Deskundigenoverleg Productwetgeving Levensmiddelen worden ontwerpregelgeving en daarmee verbandhoudende zaken met betrekking tot allerlei soorten levensmiddelen besproken. Omdat de onderwerpen zeer divers zijn wordt de samenstelling van het overleg afgestemd op de onderwerpen die behandeld moeten worden.

Onderwerpen

Voorbeelden van onderwerpen zijn:

  • wijzigingen in dieetwetgeving,
  • wetgeving voor het vaststellen van normen voor contaminanten, zoals dioxines en zware metalen, in verschillende levensmiddelen,
  • wetgeving voor additieven, zoals zoetstoffen en enzymen,
  • residuen van gewasbeschermingsmiddelen.

Voorzitter

Voorzitter van het overleg is de heer Ir. L. van Nieuwland.