Productwetgeving Levensmiddelen (DPL)

In het Deskundigenoverleg Productwetgeving Levensmiddelen worden ontwerpregelgeving en daarmee verbandhoudende zaken met betrekking tot allerlei soorten levensmiddelen besproken. Omdat de onderwerpen zeer divers zijn wordt de samenstelling van het overleg afgestemd op de onderwerpen die behandeld moeten worden.

Op 11 mei 2023 zijn het Deskundigenoverleg Biotechnologie Levensmiddelen en het Deskundigenoverleg Gezondheidsbevorderende Levensmiddelen als zelfstandige overleggen opgeheven en ondergebracht bij het ROW/DPL.

Onderwerpen

Voorbeelden van onderwerpen zijn:

  • wijzigingen in dieetwetgeving,
  • wetgeving voor het vaststellen van normen voor contaminanten, zoals dioxines en zware metalen, in verschillende levensmiddelen,
  • wetgeving voor additieven, zoals zoetstoffen en enzymen,
  • residuen van gewasbeschermingsmiddelen.
  • (Etiketterings)regels voor levensmiddelen en producten met ggo's (genetisch gemodificeerde organismen)
  • Claims op levensmiddelen
  • regels voor kruidenpreparaten
  • Toekomstige Europese wetgeving voor het toevoegen van microvoedingsstoffen zoals vitamines aan levensmiddelen
  • Nieuwe voedingsmiddelen

Voorzitter

Voorzitter van het overleg is de heer Theo Ockhuizen