Overzicht ROW-overleggen

Een belangrijke taak van het Regulier Overleg Warenwet is het organiseren van ROW overleggen. Deze overleggen vormen een verplichte stap bij het opstellen of invoeren van nieuwe regelgeving. Voorgenomen regelgeving wordt in het ROW besproken met onder andere betrokken ondernemers- en consumentenorganisaties.

Voorbeelden van zaken die in een ROW-overleg besproken worden zijn: Conceptregelgeving van de Europese Unie die verband houdt met levensmiddelen en niet- levensmiddelen, voorgenomen regelgeving in het kader van de warenwet, andere beleidsvoornemens inzake de toepassing van de warenwet en andere door deelnemers aan het ROW op te brengen punten.

Het ROW bespreekt een zeer breed scala aan onderwerpen, daarom zijn er twee typen ROW overleggen.

  • Het Algemeen Overleg beslaat hoofdlijnen van beleid en voorgenomen regelgeving. Het AO vergadert in principe twee keer per jaar, in mei en november.
  • Diverse deskundigenoverleggen waar specifieke en/of meer technische regelgeving en beleidsvragen besproken worden. Deskundigenoverleggen hebben geen vaste vergaderfrequentie, zij worden belegd als een onderwerp zich aandient.