Home

Het Regulier Overleg Warenwet (ROW) is gekoppeld aan de Warenwet. De Warenwet stelt regels aan zowel levensmiddelen als andere producten in het belang van de volksgezondheid, veiligheid, eerlijkheid in de handel en goede voorlichting omtrent waren. Wanneer regelgeving op basis van de Warenwet wordt opgesteld overlegt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport via het ROW met o.a. de betrokken ondernemers- en consumentenorganisaties. 

Verslagen en agenda's

Uitgelicht