Home

De Warenwet is een belangrijke wet die regels stelt aan zowel levensmiddelen als aan andere producten in het belang van volksgezondheid, veiligheid, eerlijkheid in de handel en goede voorlichting omtrent waren. De Warenwet is een kaderwet. Dit houdt in dat de wet een kader biedt waarbinnen de verantwoordelijke ministers de bevoegdheid hebben meer gedetailleerde regelgeving uit te vaardigen. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) controleert de naleving van de Warenwet en de op deze wet gebaseerde regelgeving.

Regulier Overleg Warenwet (ROW)

Wanneer regelgeving op basis van de Warenwet wordt opgesteld, overlegt het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) met o.a. de betrokken ondernemers- en consumentenorganisaties. Dit gebeurt in het Regulier Overleg Warenwet (ROW). Tijdens dit overleg vindt een uitwisseling van opvattingen plaats en wordt informatie uitgewisseld. Het overleg wordt geleid door een vaste onafhankelijke voorzitter. Ook Europese ontwerp regelgeving die raakvlak heeft met de Warenwet wordt in het ROW besproken en geïmplementeerd via de Warenwet.

Door het ministerie van VWS is een onafhankelijk secretariaat ter beschikking gesteld dat is onder gebracht bij de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie. Het secretariaat zorgt onder andere voor het voorbereiden en samenstellen van de diverse overleggen en voor de verslaglegging. Verder heeft het secretariaat een informatieve functie.

Verslagen en agenda's

Uitgelicht