ROW-EU levensmiddelen

Regelgeving met betrekking tot levensmiddelen en voedselveiligheid is vrijwel geheel Europees. Dit betekent echter niet dat Nederland niet betrokken is bij het opstellen van nieuwe regelgeving.

Permanent Comité Voeding en Diervoeder

Voordat de Europese Commissie nieuwe regelgeving kan implementeren moet zij een speciaal ingestelde commissie consulteren waarin specialisten uit alle EU lidstaten zitting nemen. Voor levensmiddelen is dit de ‘Standing Committee on Plants, Animals Food and Feed’, in het Nederlands vertaald als Permanent Comité Voeding en Diervoeders (PCVD)*. Het mandaat van dit comité beslaat de hele voedselketen (van diergezondheid op de boerderij tot het product op het bord van de consument).

Het PCVD is opgedeeld in 14 secties. Vijf van deze secties hebben betrekking op levensmiddelenwetgeving en voedselveiligheid, te weten Algemene Levensmiddelenwetgeving, Toxicologische Veiligheid, Genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, pesticiden residuen en Biologische veiligheid/hygiëne. Namens Nederland neemt de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie deel aan deze secties. Onder een aantal van deze secties hangen één of meerdere Commissiewerkgroepen die op een specifiek deelonderwerp ingaan. Deze werkgroepen doen voorstellen of aanbevelingen waarover in de sectie waartoe ze behoren gestemd wordt. 

Via deze pagina publiceert het ROW de agenda’s en verslagen van de genoemde secties van het PCVD en daarbij behorende werkgroepen. Zoekt u informatie over of verslagen van de Codex Alimentarius dan kunt u terecht op de Codex-website van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.