Permanent Comité Biologische veiligheid / Hygiëne

Agenda's Permanent Comité

De verslagen van het PCVD Biologische Veiligheid van de Voedselketen zijn te vinden op de website van de Europese Commissie.

Commissiewerkgroep

Codex