Genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders

Permanent Comité

Verslagen van het PCVD Genetisch Gemodificeerde Levensmiddelen en Diervoeders zijn te vinden op de website van de Europese Commissie.

Commissiewerkgroep