Contactmaterialen levensmiddelen (DCL)

In het Deskundigenoverleg Contactmaterialen Levensmiddelen wordt gesproken over (ontwerp)regelgeving met betrekking tot verpakkingsmaterialen en andere materialen die (mogelijk) met levensmiddelen in aanraking komen. 

Onderwerpen

Aan de orde komen bijvoorbeeld:

  • het Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen,
  • de Warenwetregeling verpakkingen en gebruikartikelen,
  • (ontwerp)wetgeving uit de Europese Unie.

Voorzitter

de voorztiiter van dit overleg is de heer F. (Fred) Savrij Droste