Voedselcontactmaterialen

Voedselcontactmaterialen zijn verpakkingen en andere materialen die (mogelijk) met levensmiddelen in aanraking komen, zoals bestek en serviesgoed, werkplanken en apparatuur en gereedschappen. Met wettelijke regels wordt voorkomen dat verpakkingsmaterialen schadelijk zijn voor de gezondheid.

Er zijn twee Europese verordeningen met algemene eisen aan voedselcontactmaterialen. Verordening (EG) nr. 1935/2004 stelt een aantal eisen aan de geschiktheid en veiligheid van voedselcontactmaterialen. In deze verordening zijn 17 groepen van voedselcontactmaterialen geïdentificeerd, waarvoor maatregelen kunnen worden opgesteld. Door de jaren heen zijn dergelijke maatregelen opgesteld voor keramiek, geregenereerde cellulose (“cellofaan”),  kunststoffen, gerecycleerde kunststoffen en bepaalde epoxyderivaten. Als de wetgeving voorziet in lijsten van goedgekeurde stoffen of processen (zoals in de verordeningen voor kunststoffen en gerecycleerde kunststoffen), kunnen producenten bij de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) een aanvraag indienen voor het gebruik van een nieuwe stof of voor de toepassing van een nieuw proces. Verordening (EG) nr. 2023/2006 bevat voorschriften voor goede  fabricagemethoden voor voedselcontactmaterialen. 

In Nederland zijn het Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen en de Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen ingesteld. Deze geven waar nodig uitwerking aan de Europese regelgeving. Daarnaast bevat de Nederlandse wetgeving voorschriften voor materialen die (nog) niet Europees geregeld zijn. Dit zijn de volgende materialen: papier en karton, rubberproducten, metalen, glas en glaskeramiek, keramische materialen en emaille, textielproducten, hout en kurk, deklagen en kleurstoffen en pigmenten.

In Nederland wordt over voedselcontactmaterialen gesproken in het Regulier Overleg Warenwet, Deskundigenoverleg Contactmaterialen Levensmiddelen.
 

In EU-verband wordt het onderwerp voedselcontactmaterialen besproken in de EU-Commissiewerkgroep voedselcontactmaterialen. De Permanente Commissie voor Voeding en Diervoeder, sectie Toxicologische Veiligheid stelt vervolgens de voorstellen van de commissiewerkgroep vast.

Nationaal

 • Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen
 • Warenwetregeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen (warenwet)

Europees

 • Verordening (EG) nr. 1935/2004 over materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen
 • Verordening (EG) nr. 2023/2006 over goede fabricagemethoden voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen
 • Verordening (EG) Nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

 • Richtlijn 2007/42/EG inzake materialen en voorwerpen van folie van geregenereerde cellulose, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen

 • Verordening (EG) Nr. 1895/2005 inzake de beperking van het gebruik van bepaalde epoxyderivaten in materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen

 • Verordening (EG) Nr. 282/2008 betreffende materialen en voorwerpen van gerecycleerde kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen

 • Verordening (EU) Nr. 284/2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer van keukengerei van polyamide- of melaminekunststof  van oorsprong of verzonden uit de Volksrepubliek China en de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China

 • Verordening (EG) Nr. 450/2009 betreffende actieve en intelligente materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

 • Richtlijn 84/500/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake keramische voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen