Etikettering levensmiddelen (DEL)

In het Deskundigenoverleg Etikettering Levensmiddelen komt de algemene wetgeving voor de etikettering van levensmiddelen aan bod. Het gaat hierbij veelal om Europese ontwerpregelgeving.

Onderwerpen

Aan de orde komen bijvoorbeeld:

  • het verbeteren van de informatieverstrekking over onverpakte levensmiddelen,
  • wetgeving over de etikettering van allergenen in levensmiddelen,
  • regels betreffende de wijze waarop ingrediënten moeten worden vermeld.

Voorzitter

Het overleg wordt voorgezeten door mevrouw Ir. C.A.J. Bemelmans.