Verzoeken van stakeholders voor het internationaal wetenschappelijk comité Nutri-Score

In 2019 heeft staatssecretaris Blokhuis besloten Nutri-Score in te voeren als voedselkeuzelogo in Nederland.  Het algoritme achter Nutri-Score sloot echter niet bij volledig aan bij de Nederlandse voedingsrichtlijnen (Schijf van Vijf). In 2020 is er een internationaal wetenschappelijk comité samengesteld met wetenschappers uit de verschillende landen die deel (gaan) nemen aan Nutri-Score om het algoritme achter Nutri-Score te evalueren en aanbevelingen tot verbetering te doen. Voorafgaand aan de evaluatie zijn stakeholders in de gelegenheid gesteld om verzoeken in te dienen met vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het verbeteren van het algoritme. Om transparantie te bieden over de ingediende verzoeken worden deze via de website van het Regulier Overleg Warenwet gepubliceerd.

binnengekomen verzoeken:

Meer informatie over Nutri-Score:

Het rapport van het internationale wetenschappelijke comité is gepubliceerd op Rijksoverheid.nl:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voeding/documenten/publicaties/2022/06/29/update-of-the-nutri-score-algorithm.

Voor nadere informatie over Nutri-Score kunt u terecht op:   https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voeding/gezonde-voeding/nieuw-voedselkeuzelogo-nutri-score.