Periodieke updates ROW/DEL

In september 2022 is het secretariaat gestart met het versturen van periodieke updates aan de leden van de verschillende ROW-overleggen. Deze worden tweemaal per jaar (in januari en na de zomervakantie) verstuurd. De updates bevatten een overzicht van de actualiteiten op het gebied van etikettering van levensmiddelen. De updates worden na verspreiding onder de leden hier gepubliceerd.