Voedselinformatie voor consumenten

Voedselinformatie aan consumenten (ook wel etikettering genoemd)  gaat over de eisen die gesteld worden aan de informatie op het etiket van een voedingsmiddel. Door goede wetgeving op dit gebied kunnen consumenten makkelijker doordachte keuzes maken bij het kopen van levensmiddelen.

In juli 2011 is na ruim drie jaar onderhandelen de nieuwe Verordening (EU) Nr. 1169/2011 “Verstrekking van voedselinformatie aan consumenten” opgesteld. Doel van deze onderhandelingen was de oude versnipperde wetgeving over etikettering samen te voegen, te vereenvoudigen en te moderniseren. In de verordening is vastgelegd welke informatie er op het etiket moet staan met betrekking tot  inhoud, houdbaarheid, ingrediëntenlijst, bewaarvoorschriften, land van oorsprong, gebruiksaanwijzing, alcoholgehalte en voedingswaarde van het product.

Belangrijkste onderwerpen:

  • Eerlijke informatie voor consumententer voorkoming van misleiding.
  • Algemene etiketteringsvereisten
  • Voedingswaardedeclaratie
  • Allergenenvermelding

De Nederlandse regelgeving over voedselinformatie aan consumenten is geregeld in het Warenwetbesluit Informatie Levensmiddelen. Dit is gebaseerd op de Europese verordening (EU) nr. 1169/2011. Begin januari 2018 is in opdracht van de Nederlandse overheid de Kies-ik-gezond-app gelanceerd. In deze app is etiketteringinformatie van producten uit de supermarkt terug te vinden. De app helpt de consument bij het maken van een gezonde keuze

In Nederland wordt de etikettering van levensmiddelen besproken in het Regulier Overleg Warenwet, Deskundigenoverleg Etikettering van Levensmiddelen. In dit overleg komen zowel de etikettering als de voedingswaardedeclaratie en allergenenvermelding aan de orde.
 

In EU-verband wordt voedselinformatie besproken in de EU-Commissiewerkgroep Voedselinformatie voor Consumenten. De Permanente commissie Voeding en Diervoeder, sectie Algemene Levensmiddenwetgeving stelt vervolgens de voorstellen van de EU-Commissiewerkgroep vast.

Nationaal

  • Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

Europees

  • Verordening (EG) Nr. 1169/2011 voedselinformatie voor consumenten