Voedselinformatie voor consumenten

Voedselinformatie aan consumenten (ook wel etikettering genoemd)  gaat over de eisen die gesteld worden aan de informatie op het etiket van een voedingsmiddel. Door heldere wetgeving op dit gebied kunnen consumenten makkelijker doordachte keuzes maken bij het kopen van levensmiddelen.

In juli 2011 is na ruim drie jaar onderhandelen de nieuwe Verordening (EU) Nr. 1169/2011 “Verstrekking van voedselinformatie aan consumenten” opgesteld. Doel van deze Verordening was de oude versnipperde wetgeving over etikettering samen te voegen, te vereenvoudigen en te moderniseren. In de verordening is onder andere vastgelegd welke informatie er op het etiket moet staan met betrekking tot inhoud, houdbaarheid, ingrediëntenlijst, bewaarvoorschriften, land van oorsprong, gebruiksaanwijzing, alcoholgehalte en voedingswaarde van het product.

Op dit moment bereidt de Europese commissie op een aantal punten aanpassingen voor aan Verordening (EU) Nr. 1169/2011. Deze aanpassingen worden gedaan in het kader van het Farm-to-Fork programma dat de Europese Commissie in 2020 gestart is met als doel het bereiken van een duurzame voedselketen die veilige, voedzame en kwalitatieve producten voortbrengt. De voorgestelde wijzigingen betreffen de onderdelen herkomstetikettering, alcoholetikettering, houdbaarheidsdata en voedselkeuzelogo.

Belangrijkste onderwerpen:

  • Eerlijke informatie voor consumenten ter voorkoming van misleiding.
  • Algemene etiketteringsvereisten
  • Voedingswaardedeclaratie
  • Allergenenvermelding

De Nederlandse regelgeving over voedselinformatie aan consumenten is geregeld in het Warenwetbesluit Informatie Levensmiddelen. Dit is gebaseerd op de Europese verordening (EU) nr. 1169/2011. In januari 2018 is in opdracht van de Nederlandse overheid de Kies-Ik-Gezond-app gelanceerd. In deze app is etiketteringsinformatie van producten uit de supermarkt terug te vinden. De app helpt de consument bij het maken van een gezonde keuze

In Nederland wordt de etikettering van levensmiddelen besproken in het Regulier Overleg Warenwet, Deskundigenoverleg Etikettering van Levensmiddelen. In dit overleg komen zowel de etikettering als de voedingswaardedeclaratie en allergenenvermelding aan de orde.
 

In EU-verband wordt voedselinformatie besproken in de EU-Commissiewerkgroep Voedselinformatie voor Consumenten. De Permanente commissie Voeding en Diervoeder, sectie Algemene Levensmiddenwetgeving stelt vervolgens de voorstellen van de EU-Commissiewerkgroep vast.

Nationaal

  • Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

Europees

  • Verordening (EG) Nr. 1169/2011 voedselinformatie voor consumenten