Additieven

Addieven, of voedselverbeteraars, zijn hulpstoffen die toegevoegd worden aan levensmiddelen met als doel het product te verbeteren. Er wordt onderscheid gemaakt in 3 groepen:

  • Additieven  worden bijvoorbeeld gebruikt als conserveermiddel, kleurstof of stabiliseermiddel tijdens de productie, verpakking of opslag van het product.
  • Enzymen zijn eiwitten die  als katalysator worden gebruikt om tijdens het productieproces bepaalde reacties te versnellen.
  • Aroma’s geven het voedingsmiddel geur of smaak of veranderen de geur of smaak van het voedingsmiddel.

Op Europees niveau zijn regels vastgelegd over de goedkeuringsprocedure voor additieven, enzymen en aroma’s in Verordening (EG) Nr. 1331/2008. Vervolgens zijn er drie verordeningen met voor ieder type hulpstof (additieven, enzymen en aroma’s) een lijst met goedgekeurde stoffen en voorwaarden voor het gebruik en etikettering ervan. Voor additieven is dat Verordening (EG) Nr. 1333/2008, voor enzymen Verordening (EG) Nr. 1332/2008 en voor aroma’s Verordening (EG) Nr. 1334/2008. Goedgekeurde stoffen in de additievenverordening hebben elk een eigen e-nummer.

De nationale regelgeving volgt de Europese regelgeving. Het Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen verwijst direct naar Verordeningen (EG) Nr. 1332/2008, 1333/2008 en 1334/2008.

In Nederland wordt over additieven gesproken in het Deskundigenoverleg Productwetgeving Levensmiddelen van het Regulier Overleg Warenwet.

In EU-verband wordt het onderwerp additieven besproken in de EU-Commissiewerkgroepen Additieven, aroma's en enzymen. De Permanente Commissie Voeding en Diervoeder, sectie Nieuwe Voedingsmiddelen en Toxicologische veiligheid stelt vervolgens de voorstellen uit de commissiewerkgroepen vast.

De Europese Commissie heeft voor additieven een database ingericht, waarin per additief informatie te vinden is over toegelaten gebruik en de daarbij behorende voorwaarden. Ook is de geldende regelgeving over additieven te vinden in de database.

Nationaal

  • Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

Europees

  • Europese verordening goedkeuringsprocedure voor additieven, enzymen en aroma’s (Verordening (EG) Nr. 1331/2008)
  • Europese verordening over enzymen (Verordening (EG) Nr. 1332/2008)
  • Europese verordening over additieven (Verordening (EG) Nr. 1333/2008)
  • Europese verordening over aroma’s (Verordening (EG) Nr. 1334/2008)