Toevoeging Microvoedingsstoffen

De EU-verordening over toevoeging microvoedingsstoffen is eind 2006 gepubliceerd (verordening Nr. 1925/2006). Deze verordening regelt welke vitamines en mineralen mogen word toegevoegd aan levensmiddelen. Daarnaast is geregeld dat er minimum en maximum gehaltes vastgesteld zullen worden voor toevoeging van vitamines, mineralen en andere stoffen aan levensmiddelen. Sinds de publicatie van deze zogenoemde verrijkingsverordening is aan dit laatste in Brussel nog geen invulling gegeven.

De nationale regelgeving volgt de Europese Verordening (EG) nr. 1925/2006 toevoeging microvoedingsstoffen. Maar zolang er op Europees niveau geen invulling is gegeven aan de maxima en minima geldt hiervoor de nationale regelgeving. In het Warenwetbesluit toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen zijn voor enkele stoffen (vitamine A, vitamine D en jodium) nationale regels over verrijking vastgelegd.

In Nederland wordt toevoeging van microvoedingsstoffen aan levensmiddelen besproken in het Regulier Overleg Warenwet, Deskundigenoverleg Gezondheidsbevorderende Levensmiddelen.

In EU-verband wordt de toevoeging van microvoedingsstoffen besproken door de EG-Commissiewerkgroep Toevoeging micro-voedingsstoffen. Het Permanent Comité Voedselketen en Diergezondheid, sectie General Food Law stelt vervolgens de voorstellen van de EG-Commissiewerkgroep vast.

Nationaal

  •  Warenwetbesluit toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen

Europees

  • Verordening (EG) nr. 1925/2006 toevoeging microvoedingsstoffen