Documenten evaluatie hygiënecodes

Brancheorganisaties kunnen een hygiënecode opstellen. Hierin wordt beschreven wat de gevaren zijn van de processen in de branche en hoe levensmiddelenbedrijven dienen te werken om de gevaren te kunnen beheersen. Een bedrijf dat werkt volgens de hygiënecode voldoet daarmee aan de wettelijke voorschriften van voedselveiligheid.

Recentelijk is er een nieuwe evaluatieronde begonnen voor de hygiënecodes van voor 1 januari 2013. Deze codes dienen te worden herzien aan de hand van de criteria die in het evaluatiedocument zijn opgenomen. Voor meer informatie zie de documenten hieronder.