Intrekken hygiënecode Kleinschalige Detailhandel in Zuivel

De koepelorganisatie voor zuivelbrancheorganisaties (Gemzu) heeft laten weten geen behoefte te hebben aan de continuering van de Hygiënecode voor Kleinschalige Detailhandel in Zuivel. Herziening van de code is dan ook niet aan de orde.

In goede samenwerking tussen Gemzu en het Vakcentrum zijn gebruikers van de hygiënecode Kleinschalige detailhandel in zuivel hierover geïnformeerd en verwezen naar de CBL-hygiënecode. Daarnaast heeft het Vakcentrum speciaal voor de kleinere ondernemers met een kaasspeciaalzaak of kaasmarktkraam een leeswijzer opgesteld. Dit voorkomt dat bedrijven door het wegvallen van de hygiënecode onvoldoende in staat zijn om aan hun hygiëne-verplichtingen te voldoen.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport (VWS) bereidt daarom een besluit tot intrekking van de Hygiënecode voor Kleinschalige Detailhandel in Zuivel voor. De NVWA adviseert positief over dit besluit en VWS zal de goedkeuring van de code op 1 januari 2020 intrekken.

Het ministerie van VWS wijst op het volgende. Als er bedrijven zijn die (nog) gebruik maken van deze hygiënecode, moeten deze bedrijven tijdig overschakelen op de CBL-code of moeten zij een bedrijfseigen hygiëneplan opstellen. Bedrijven moeten direct actie ondernemen zodat ze op tijd de nodige aanpassingen hebben gedaan en blijven voldoen aan de geldende hygiëne-eisen.

Meer informatie over hygiënecodes leest u:

- Op de pagina met documentatie over hygiënecodes van het Regulier Overleg Warenwet

 - Op de pagina van de NVWA over hygiënecodes en HACCP