Controles

Europese regelgeving stelt dat levensmiddelen die in de handel worden gebracht veilig moeten zijn. Om ervoor te zorgen dat Europese regels over voedselveiligheid worden nageleefd vinden er onder meer officiële controles plaats. 

De controleverordening (EU) nr. 2017/625 bevat voorschriften voor officiële controles in de Europese Unie (EU) die worden uitgevoerd door nationale handhavingsautoriteiten. Door middel van deze controles kan worden gecontroleerd of wetgeving inzake de agro-voedselketen ter bescherming van de gezondheid van mensen, dieren en planten en het dierenwelzijn goed wordt toegepast en gehandhaafd. De controles worden uitgevoerd bij levensmiddelen- en diervoederbedrijven. De verordening maakt een geharmoniseerde en coherente aanpak van officiële controles en handhavingsmaatregelen mogelijk en versterkt het beginsel van op risicoanalyses gebaseerde controles.

Zaken rondom de controleverordening worden (Waar het levensmiddelen en voedselveiligheid betreft) in Nederland besproken in het Regulier Overleg Warenwet, Algemeen overleg. 

Europees:

  • Verordening (EU) nr. 2017/625 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten

Nationaal:

  • Warenwetbesluit uitvoering verordening officiële controles en andere officiële activiteiten