Toegankelijkheid

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil dat iedereen gebruik kan maken van onze websites. Op deze pagina vindt u informatie over de toegankelijkheid van de websites van het Ministerie van VWS en wat u kunt doen als u problemen tegenkomt.

Regels voor toegankelijkheid websites

Websites van de overheid moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Dat staat in het Besluit digitale toegankelijkheid. Deze is gebaseerd op Europese regels. Alle eisen zijn vastgelegd in de regels voor toegankelijkheid.

Platform Rijksoverheid Online

Deze website gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) welke aan de functioneel-technisch eisen van de Webrichtlijnen voldoet. Daarnaast zijn er eisen binnen de Webrichtlijnen die gaan over de redactionele aspecten van de website. Een externe partij heeft in 2024 een redactioneel toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten staan in het rapport van het redactioneel toegankelijkheidsonderzoek.

Toegankelijkheid website Regulier Overleg Warenwet

Overheidsorganisaties moeten een toegankelijkheidsverklaring invullen. Hierin geven zij aan wat ze doen om aan de regels van toegankelijkheid te voldoen.

Opgenomen in register van toegankelijkheidsverklaringen

Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. De status kun je bekijken op de website van het register van toegankelijkheidsverklaringen.

De website row-minvws.nl is geregistreerd in het register van toegankelijkheidsverklaringen.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Komt u informatie tegen op onze website die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact met ons opnemen via _dienstpostbusrow@minvws.nl

Meer informatie over toegankelijkheid

Meer informatie over toegankelijkheid vindt u op de volgende websites: