Goedkeuring Hygiënecode voor windmolens, watermolens en ambachtelijke maalderijen, malend voor menselijke consumptie, versie 3

De aangepaste hygiënecode voor windmolens, watermolens en ambachtelijke maalderijen, malend voor menselijke consumptie is goedgekeurd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en treedt in werking met ingang van 1 februari 2024. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 28 december 2023.