Wijziging Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen en het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

In verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2020/2081 die op 4 januari 2022 van kracht werd, zijn er een aantal wijzigingen gedaan aan het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen en het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten. Veel van de nationale eisen zijn vervallen omdat deze eisen op Europees niveau zijn vastgesteld. De Europese eisen zijn verbindend en rechtstreeks toepasselijk, dit maakt de nationale eisen overbodig.

Daarnaast zijn met Verordening (EU) 2020/2081 nieuwe stofgroepen verboden en is er dus sprake van een uitbreiding ten opzichte van het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen. In dit Warenwetbesluit blijven wel de nationale voorschriften betreffende steriliteit en de etikettering van tatoeagekleurstoffen behouden.