Goedkeuring Hygiënecode voor zorginstellingen, woonvormen en Defensie

De Hygiënecode voor zorginstellingen, woonvormen en Defensie (editie 2023) is goedgekeurd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en treedt in werking met ingang van 1 mei 2023. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 13 april 2023.