Goedkeuring Hygiënecode voor de wijnsector 2022

De Hygiënecode voor de wijnsector 2022 is goedgekeurd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en treedt in werking met ingang van 1 juni 2023. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 19 mei 2023.