Publicatie Factsheet lachgasverbod

Vanaf 1 januari 2023 staat lachgas op lijst II bij de Opiumwet. Hierdoor worden verschillende handelingen met deze stof verboden. De eigenlijke toepassingen van lachgas blijven wel toegestaan, zoals lachgas bestemd voor technische doeleinden, bestemd voor voedingsdoeleinden en medische doeleinden. De omstandigheden waaronder dit is toegestaan, zijn terug te vinden in een factsheet dat is gepubliceerd op de Rijksoverheidspagina: Lachgasverbod per 1 januari 2023 | Brochure | Rijksoverheid.nl.