goedkeuring van de Hygiënecode Aanvoer levende tweekleppige weekdieren 2021

De Hygiënecode Aanvoer levende tweekleppige weekdieren 2021 is goedgekeurd door de minister voor medische zorg en treedt in werking met ingang van 1 augustus 2021. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 6 juli 2021.