NVWA publiceert Handboek Voedings- en gezondheidsclaims

De NVWA heeft op haar website het Handboek Voedings- en gezondheidsclaims gepubliceerd. In dit handboek vindt u aan welke wettelijke verplichtingen producenten moeten voldoen bij het gebruik van voedings- en/of gezondheidsclaims. Het handboek is hier te vinden.