Ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels met betrekking tot de veiligheid van attractie- en speeltoestellen naar Eerste- enTweede Kamer verstuurd.

De Eerste- en Tweede kamer kunnen zich nu uitspreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens vastgesteld. De reactietermijn is gesteld op 25 januari 2021. gestreefd wordt naar inwerkingtreding met ingang van 1 juli 2021.