NVWA publiceert Handboek Nieuwe Voedingsmiddelen

Het nieuwe handboek is een hulpmiddel voor het bedrijfsleven over de wettelijke verplichtingen rondom het op de markt brengen van nieuwe voedingsmiddelen, met uitleg en toelichting. De NVWA geeft geen advies over individuele vragen. Daarvoor kunnen bedrijven terecht bij hun branchevereniging of bij een gespecialiseerd adviesbureau. Het Hanboek is hier te downloaden.