Publieke consultatie van de Raad van europa over voedselcontactmaterialen

Het ROW attendeert u graag op een consultatie van de Raad van Europa betreffende voedselcontactmaterialen. De sluitingsdatum van de consultatie is 16 maart 2020.

De wetgeving voor voedselcontactmaterialen (FCM) is opgenomen in EU-wetgeving en in nationale wetgeving. De Raad van Europa (RvE) is daarnaast actief in het harmoniseren van FCM-wetgeving met “resolutions” voor voedselcontactmaterialen en bijbehorende technische bijlagen en technische richtlijnen (zie hier voor meer informatie). Landen die zijn aangesloten bij de RvE kunnen deze informatie gebruiken voor het opstellen of aanpassen van nationale wetgeving voor voedselcontactmaterialen. De resoluties en andere documenten van de RvE kunnen daarnaast nuttig zijn als referentie bij het ontbreken van geharmoniseerde EU-wetgeving of kunnen dienen als opstapje om tot EU-wetgeving te komen.

Afgelopen week zijn op de website van het betrokken directoraat van de RvE (EDQM) de volgende documenten gepubliceerd voor publieke consultatie:

-Guiding Principles for Food Contact Materials and Articles (Technical appendix to the resolution for food contact materials); en

-Technical Guide on Paper and Board Materials and Articles for Food Contact.

Het ROW-secretariaat geeft hierbij de uitnodiging van de RvE om op deze consultatie te reageren door aan alle belanghebbenden in Nederland. U kunt de consultatie en de betreffende teksten vinden op de webpagina

Ieder document dat voorligt voor consultatie is voorzien van een document waarmee u uw commentaar kunt indienen. Commentaar moet zijn opgesteld in het Engels of het Frans en moeten worden toegestuurd aan het e-mailadres dat in het commentaardocument is vermeld. Commentaren zullen anoniem worden verwerkt als de respondent zijn gegevens niet op het formulier invult. De uiterste reactiedatum is 16 maart 2020.