Nieuwe medewerker ROW secretariaat

Sinds 1 juli 2019 heeft het ROW secretariaat een nieuwe medewerker. Haar naam is Nikki Emmerik en zij volgt Marieke Kunst op, die per 1 augustus afscheid heeft genomen van het ROW secretariaat.