Nieuwe medewerker ROW secretariaat

Sinds 1 augustus 2017 heeft het ROW secretariaat een tweede medewerker. Haar naam is Tjalda de Haas.