Benoeming nieuwe directeur directie VGP

Per 1 juli jongstleden is Charles Wijnker directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij volgt Marije Beens op, die sinds 1 april directeur en plaatsvervangend DG CZ is geworden bij VWS.

Charles Wijnker is sinds 2014 directuer Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor was hij onder meer afdelingshoofd Financiële markten bij het ministerie van financiën.