Benoeming nieuw MT-lid van het cluster Voedselveiligheid

Victor Sannes is met ingang van 1 februari 2015 begonnen als MT-lid bij de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij neemt hiermee het team Voedselveiligheid over van Marije Beens die per 1 november benoemd is tot directeur van de directie VGP. Naast voedselveiligheid doet hij de dossiers financiën, algemeen leefstijlbeleid en crisis en is tevens plaatsvervangend directeur.

Victor Sannes heeft hiervoor gewerkt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.