Benoeming nieuwe directeur VGP

Marije Beens is met ingang van 1 november 2014 benoemd tot directeur van de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij volgt hiermee Marjolijn Sonnema op die per 1 september 2014 een functie binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu is gaan vervullen.

Marije Beens was bij de directie VGP MT-lid van het cluster Voedselveiligheid en tevens plaatsvervangend directeur.