General Food Law (D-GFL)

Het Deskundigenoverleg General Food Law (D-GFL) is een tijdelijk overleg. Het is opgestart in verband met een evaluatie (Fitness Check) van de General Food Law (verordening (EG) Nr. 178/2002) door de Europese Commissie. Deze Fitness Check is inmiddels voltooid.

Onderwerpen

Aan de orde komen:

  • Updates over de Fitnes Check van de General Food Law.

Voorzitter

Voorzitter van het overleg is de heer Ir. Boudewijn Breedveld.