Controle (D-882)

Het Deskundigenoverleg Controle (D-882) is een tijdelijk overleg dat in 2012 is opgericht in verband met een ingrijpende wijziging van de verordening (EU) 882/2004. Deze verordening gaat over de controle op levensmiddelen en diervoeders. Dit is een belangrijke verordening voor de toezichthoudende instanties zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), maar ook voor het bedrijfsleven en consumenten. 14 december 2019 zal verordening (EU) 882/2004 worden ingetrokken en treedt verordening (EU) 2017/625 in werking. Dit overleg wordt dan opgeheven en eventueel vervangen door een overleg over de nieuwe Controleverordening.

Onderwerpen

aan de orde komen:

  • Updates vanuit het ministerie over de stand van zaken met betrekking tot de herziening van verordening (EU) 882/2004.

Voorzitter

Het overleg heeft een vaste onafhankelijke voorzitter de heer ir. B. Breedveld.